Obchodní podpora

Pro bližší klienty a partnery poskytujeme i služby na úrovni outsourcingu interního obchodního oddělení. Jedná se zejména o provozovatele online médií, vydavatele tištěných periodik, nebo jiné vlastníky ploch a formátů vhodných k využití formou reklamního média. Díky sdílení zkušeností se zázemím vlastní mediální agentury je v naší moci vhodně využít potenciálu dané reklamní plochy a zacílit obchodní aktivitu správným směrem. Současně můžeme být partnerům dobrým rádcem v oblasti dalšího rozvoje, inovací, nebo i vyváženosti poměru a umístění placené reklamy. Obvykle se podílíme i na vzniku, nebo úpravách obchodních materiálů a prezentací, stejně jako umíme pomoci v oblasti rozvoje vlastního obchodu partnera. To je ostatně samozřejmou součástí naší práce, pokud v rámci outsourcovaných služeb "nakoukneme pod pokličku" partnerova obchodu a systému, vždy se snažíme maximálně pomoci.