Interní marketing

Vzhledem k rozsáhlému know-how v oblasti marketingu a propagace dokážeme našim klientům pomoci i v roli nahrazení vlastního marketingového oddělení, či pracovníka. Tyto služby jsou postaveny na základě naprosté důvěrnosti a výsledný tým pracuje ve stanoveném čase výhradně pro daného partnera.Final Brand Heart

Ten tak dosahuje výrazných finančních úspor v porovnání s hrazením platu dostatečně zkušeného a nadaného marketéra. Současně partner získá kvalitnější personální zázemí, než by si za obdobných finančních investic mohl dovolit. Důležitým faktem je také zvýšení efektivity, protože si interní marketingoví pracovníci nemusí vysvětlovat jednotlivosti s realizační agenturou, jsou přímo její součástí a tvoří tak převodní můstek, který pomůže lepším výsledkům i finančním úsporám.

Rádi se s Vámi setkáme a zkonzultujeme možnosti pomoci přímo v rámci Vaší společnosti.